-Medeniyetimize dâir-

Beyannâme

Beyannâme

Nihad Sâmi Banarlı, Edebiyat Sohbetleri, Kubbealtı Neşriyâtı, İstanbul, 2016, s. 3-14.